Sprzeda? komputerw
Sprzeda? i skup komputerw i laptopw.
Serwis
Naprawimy ka?dy uszkodzony komputer
Konsole i laptopy
Naprawiamy laptopy i konsole ka?dej firmy.
Wynajem
Zajmujemy si? wypo?yczaniem sprz?tu komputerowego.
Oprogramowanie
Oferujemy profesjonalne us?ugi informatyczne.

EU1a


monitorZajmujemy si?  profesjonaln? napraw? komputerw. Je?eli macie Pa?stwo problem ze swoim sprz?tem, przynie?cie go do nas, a po wycenie zajmiemy si? jego napraw?.

Więcej…
 

 

Ta cz??? naszej dzia?alno?ci jest zwi?zana z ca?o?ci? szeroko poj?tych us?ug komputerowych. Zajmujemy si? sprzeda?? nowych komputerw i laptopw, najnowszej generacji, jak i u?ywanych, tanich zestaww komputerowych. Je?eli zechcecie Pa?stwo rozbudowa? swj komputer przyjmiemy cz??ci w rozliczeniu. Przed zakupem nowego zestawu komputerowego mo?na skonsultowa? si? z wykwalifikowanym pracownikiem, ktry precyzyjnie doradzi optymaln? konfiguracj?, najkorzystniej dobieraj?c parametry sprz?tu do indywidualnych potrzeb

 

Więcej…
 
Pogotowie Komputerowe
Ko?ciuszki 12B
87-100 Toru?
056 62 300 30
computer-doctor-service
Kim jeste?my?

Firma FANT s.c. prowadzi nieprzerwanie dzia?alno?? od 2000 roku. Do?wiadczenie zdobyte w tym czasie pozwoli?o postawi? nasze us?ugi na najwy?szym poziomie.Zaopatrujemy rwnie? kompleksowo firmy w materia?y eksploatacyjne do urz?dze? biurowych oraz serwisujemy sprz?t biurowy.