Recykling Drukuj Email
Wpisał Administrator   

Korzystaj?c z naszej oferty aktywnie przyczyniacie si? Pa?stwo do zmniejszenia zanieczyszczenia naszego ?rodowiska. Ka?dego dnia wyrzucane s? w naszym kraju niezliczone ilo?ci zu?ytego sprz?tu.

Korzystaj?c z naszej oferty aktywnie przyczyniacie si? Pa?stwo do zmniejszenia zanieczyszczenia naszego ?rodowiska. Ka?dego dnia wyrzucane s? w naszym kraju niezliczone ilo?ci zu?ytego sprz?tu.

Odbieramy:

- sprz?t komputerowy: komputery, monitory, terminale, drukarki, UPS-y, notebooki, laptopy, palmtopy, klawiatury, myszki komputerowe, plotery, skanery, twarde dyski, inne no?niki magnetyczne, zasilacze, modemy, koncentratory, huby, inne urz?dzenia komputerowe, peryferyjne, floppy, wentylatory ...

- materia?y eksploatacyjne: Wszelkiego typu kartrid?e, kasety barwi?ce, tonery, dyskietki, ta?my danych, p?yty CD... Sprz?t biurowy: kserokopiarki, kalkulatory, telefony, faksy, kamery przemys?owe, niszczarki dokumentw, maszyny do pisania, rzutniki, kasy fiskalne, wagi elektroniczne.... Nasza oferta obejmuje kompleksowy zakres us?ug odbioru transportu, utylizacji zu?ytego sprz?tu komputerowego , elektronicznego, telekomunikacyjnego, zu?ytych ?rde? energii, sprz?tu rtv i agd, z terenu ca?ego regionu.

Jakie korzy?ci wynikaj? z oddania zu?ytych kartrid?y do regeneracji lub skupu?

   Przede wszystkim zyskuje ?rodowisko naturalne. Tusz z drukarek atramentowych i toner z laserowych to substancje chemiczne, ktre powinny by? wykorzystywanie jedynie w procesie druku i nie wchodzi? w interakcj? z otoczeniem, szczeglnie z ro?linami. Wyrzucenie kartrid?a do kub?a na ?mieci nie rozwi?zuje problemu. W ko?cu trafi on na wysypisko, gdzie b?dzie ulega? degradacji przez 400lat!!!


Dodatkowo ka?dy wyrzucony pojemnik jest bezpo?redni? strat? dla portfela jego W?a?ciciela. Nikt bowiem nie p?aci za wrzucenie go do ?mieci, a za oddanie do skupu owszem.
Warto o tym pomy?le? kiedy nast?pnym razem sko?czy si? Pa?stwu tusz lub toner w drukarce. Odsprzedanie zu?ytego kartrid?a przed zakupem nowego to czysty zysk dla Pa?stwa i dla naszego wsplnego otoczenia.

    Zapraszamy Pa?stwa do wsp?pracy w zakresie regeneracji oraz skupu zuzytych zasobnikw drukarkowych.

 
Pogotowie Komputerowe
Ko?ciuszki 12B
87-100 Toru?
056 62 300 30
computer-doctor-service