Pola oznaczone * s? obowi?zkowe
 
 
 
 
 

Maszpozostało znaków.

Wpisz kod ochronny:
...

 

Fant s.c.

Jaros?aw Wijas Wojciech Zillmann 
Ko?ciuszki 12B
87-100 Toru? 
NIP: 879-20-09-468 
REGON: 870606341 
e-mail: fantsc@gmail.com 
internet: www.fant.pl 

Konto: Inteligo PKO BP: 
50 1020 5558 1111 1128 0060 0011 
50 1020 5558 1111 1041 5930 0012 (tylko sprzeda? internetowa)

Siedziba g?wna
  • Dzia? wysy?ek kurierskich
Ko?ciuszki 12B
87-100 Toru?
tel. 056 62 300 30 (wewn?trzny 14)
056 62 300 14
fax. 056 62 300 30 (wewn?trzny 16)
  • Obs?uga sprzeda?y Allegro
  • Dzia? wysy?ek Poczty Polskiej
Konstytucji 3 Maja 10 (I pi?tro pawilonu Maciej)
87-100 Toru?
tel. 056 650 07 90
Pogotowie Komputerowe
Ko?ciuszki 12B
87-100 Toru?
056 62 300 30
computer-doctor-service