Drukuj Email
Wpisał Administrator   

Hardware-HardDrive-icon

 

Ta cz??? naszej dzia?alno?ci jest zwi?zana z ca?o?ci? szeroko poj?tych us?ug komputerowych. Zajmujemy si? sprzeda?? nowych komputerw i laptopw, najnowszej generacji, jak i u?ywanych, tanich zestaww komputerowych. Je?eli zechcecie Pa?stwo rozbudowa? swj komputer przyjmiemy cz??ci w rozliczeniu. Przed zakupem nowego zestawu komputerowego mo?na skonsultowa? si? z wykwalifikowanym pracownikiem, ktry precyzyjnie doradzi optymaln? konfiguracj?, najkorzystniej dobieraj?c parametry sprz?tu do indywidualnych potrzeb

 
Pogotowie Komputerowe
Ko?ciuszki 12B
87-100 Toru?
056 62 300 30
computer-doctor-service